พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดพิธีไหว้ครูขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารวิศววัฒนะโดยมี รศ. ดร.สุทัศน์       ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณาจารย์ของภาควิชาฯกล่าวให้โอวาทและข้อคิดต่างๆในการศึกษาหาความรู้ โดยในปีการศึกษา 2563 นี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1  เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และในปีนี้มีการมอบรางวัลนักศึกษาหลายรางวัลได้แก่ รางวัลผลการเรียนดีประจำปี รางวัลผลการเรียนดีสะสม 3 ปี รวมไปถึงการมอบทุนการศึกษา ทุนศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา ทุนโยธาบางมด ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ ทุนPlatinum(full) ทุนPlatinum(Half) ทุนOutstanding หลังจากเสร็จพิธีมอบรางวัล ได้มีพิธีถ่ายภาพหมู่ของนักศึกษาแต่ละห้องเป็นที่ระลึก  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการ Live สดผ่านช่องทางFacebook เพจ CEKMUTT ของภาควิชาฯอีกด้วย

Categories: กิจกรรมภาควิชา,ข่าวสาร