พี่เปอร์ ศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธาบางมด ปฐมนิเทศ “วิศวะ ม.ดังย่านบางมด”

Talkshow จากพี่เปอร์ สุวิกรม อัมระนันทน์ ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ที่มามอบคำแนะนำแนวทางการปรับตัวกับวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

 

Categories: ความสำเร็จ,งานศิษย์เก่า