ภาควิชาวศ.โยธาขอแสดงว่ายินดีกับ นาย วทัญญู อชะเมตรา ตัวแทน นศ. ที่มีผลการฝึกงานที่โดดเด่น ได้รับการคัดเลือกศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น โครงการ AP OPEN HOUSE ประจำปี 2566

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขอแสดงว่ายินดีกับ นาย วทัญญู อชะเมตรา ตัวแทน นักศึกษาที่มีผลการฝึกงานที่โดดเด่น ได้รับการคัดเลือกศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น โครงการ AP OPEN HOUSE ประจำปี 2566 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมฝึกงานเข้มข้นของเอพี ที่ได้รับความสนใจจากนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศไทยอย่างล้นหลาม และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เป็นการออกแบบงานทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ ได้รับประสบการณ์จริง ผ่านการ ลงมือทำจริง ตลอด 2 เดือน นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะได้เรียนรู้การออกแบบที่อยู่อาศัยภายใต้แนวคิด  Inclusive Living ซึ่งเป็นหลักการการออกแบบที่อยู่อาศัยเพื่อทุกคน และเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก เอพี อะคาเดมี่ และนักศึกษา 4 คนจาก 40 คน ที่มีผลการฝึกงานที่โดดเด่น จะได้รับโอกาสไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นกับบริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท จำกัด ฟรี ตลอดโปรแกรม

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ