ภาควิชาวศ.โยธา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชยธรรม์ พรหมศร นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปีที่เข้าศึกษา พ.ศ.2527 มจธ.รุ่นที่ 25 เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงคมนาคม

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ,งานศิษย์เก่า