ภาควิชาวศ.โยธา ขอแสดงความยินดีกับ คุณชยธรรม์ พรหมศร ได้รับดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคุณ ชยธรรม์ พรหมศร นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (CE25) เนื่องในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ,งานศิษย์เก่า