ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์ ซึ่งเป็นผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น และ คุณรัชพล สุขจันทร์ เป็นพนักงานสนับสนุนผู้มีผลงานด้านงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มอบโล่เกียรติคุณแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์ ซึ่งเป็นผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นเกียรติคุณ และสร้างกำลังใจในการสร้างผลงานวิจัยต่อไป และคุณรัชพล สุขจันทร์ เป็นพนักงานสนับสนุนผู้มีผลงานด้านงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องในโอกาสที่ได้ร่วมสร้างและเป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยเรื่อง “Comparison of the Flow Behaviours of Physical and Numerical Models on a Stepped Spillway”

Categories: กิจกรรมภาควิชา,ข่าวสาร,ความสำเร็จ