ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.Goran Arangjelovski  ในโอกาสที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขอแสดงความยินดีกับ

ผศ.ดร.Goran Arangjelovski

ในโอกาสที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ