ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขอแสดงความยินดีกับ ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช และ รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ ที่ได้รับรางวัลในงานเชิดขูเกียรติบุคลากร มจธ. ประจำปี 2562-2564

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2563 จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย และ รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจำปี 2561 ด้านสาธารณะ ในงานเชิดขูเกียรติบุคลากร มจธ. ประจำปี 2562-2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง Lunar ชั้น 10 โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ