ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.วรัช ก้องกิจกุล รางวัลบทความดีเด่น สาขาวิศวกรรมปฐพี ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27

รางวัลบทความดีเด่น สาขาวิศวกรรมปฐพี ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ เชียงราย จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จากบทความวิจัย เรื่อง “การทำนายประวัติเวลาความเครียดการคืบของตาข่ายเสริมกำลังพอลิโพรไพลีนด้วยการทดสอบการคลายความเค้นที่เร่งด้วยอุณหภูมิ” แต่งโดย นาย รวิวาร เอกอินทุมาศ และ รศ. ดร.วรัช ก้องกิจกุล

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ