ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2564 และ 2565

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2564 และ 2565  ✨🎊

☑️ผู้ทรงคุณค่า และเสียสละเวลาให้กับมหาวิทยาลัยฯ และสมาคมฯ เสมอมา อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและคนรุ่นต่อๆไป สมาคมฯ จึงขอเชิดชูเกียรติ มา ณ โอกาส นี้

☑️ ทั้งนี้จะมีการมอบโล่เกียรติคุณ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีฯ

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ,งานศิษย์เก่า