ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ทำบุญภาคประจำปี 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดงานทำบุญภาควิชาฯประจำปีขึ้น  ซึ่งได้จัดติดต่อกันเป็นประจำทุกปี ซึ่งในพิธีประกอบไปด้วย พิธีกรรมทางศาสนาพุทธและพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม โดยในช่วงเวลา 9.00น. ได้มีพิธีของทางศาสนาอิสลาม ทางภาควิชาฯได้เชิญลาแบ จำนวน 7 ท่าน มาประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ภาควิชาและในช่วง 10.30น.ได้มีพิธีทำบุญของทางศาสนาพุทธโดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลและสังฆทาน โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ภาควิชารวมทั้งเป็นการอุทิศส่วนกุศลแด่บุคลากรของภาควิชาที่ล่วงลับไปแล้ว หลังจากพิธีกรรมทางศาสนาเสร็จสิ้น ได้ทำการนิมนต์พระมาประกอบพิธีการเจิม ห้องศูนย์วิจัยและปฏิบัติการทดสอบวัสดุใหม่ ณ อาคารเรียนรวม 5 ชั้น1

Categories: ข่าวสาร