ภาควิชาฯขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์ และทีมงาน ที่ได้รางวัล Best Paper Award จาก The 12th International Conference on Geotechnique

รางวัล Best Paper Award จากThe 12th International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, Swissôtel Bangkok Ratchada, Bangkok, Thailand, 22-24 November 2022 จากบทความเรื่อง Failure initiation and modes of Hoek-Brown rock masses surrounding underground storage with high internal pressure แต่งโดย Apiwish Thongraksa and Pornkasem Jongpradist

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ