ภาควิชาฯขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.วรัช ก้องกิจกุลและทีมงาน ที่ได้รางวัล Best Paper Award จาก GEOMATE Society

รางวัล Best Paper Award จาก GEOMATE Society เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2022 จากบทความเรื่อง Influence of temperature on elastic stiffness and time-dependent deformation behaviours of Hostun sand in triaxial compression test แต่งโดย Jariyatatsakorn, K. and Kongkitkul, W. นำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 12th International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, Swissôtel Bangkok Ratchada, Bangkok, Thailand, 22-24 November 2022.

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ