ภาควิชาฯโยธา ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก วช. ประจำปีงบประมาณ 2567

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ