ภาควิชาฯ ขอขอบคุณ คุณสุนันท์ เกลี้ยงประดิษฐ์ (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 10) มอบหนังสือและบริจาคเงินทุนเพื่อการศึกษาแก่ นศ.โยธา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอขอบคุณ คุณสุนันท์ เกลี้ยงประดิษฐ์ (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 10) มอบหนังสือและบริจาคเงินทุนเพื่อการศึกษาแก่ นศ.โยธา เป็นจำนวน เงิน 5,000 บาท เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567

Categories: ข่าวสาร,งานศิษย์เก่า