ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ คุณฐิติพร มะรังสี (พี่แอม) ได้รับรางวัลบุคลากรในดวงใจนักศึกษา - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ คุณฐิติพร มะรังสี (พี่แอม) ได้รับรางวัลบุคลากรในดวงใจนักศึกษา

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ