ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ คุณฐิติพร มะรังสี (พี่แอม) ได้รับรางวัลบุคลากรในดวงใจนักศึกษา - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี