ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

ขอแสดงความชื่มชมและยินดีกับ นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรนานาชาติ)
ผู้ได้รับรางวัลพระราชทาน “ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน” ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
ในโอกาสนี้ได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่วันที่ 29 ธันวาคม​ 2564​ ที่ผ่านมา

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ