ภาควิชาฯ ขอแสดงความ ยินดีกับ รศ. ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร ได้เป็นอาจารย์ในดวงใจของนักศึกษา - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี