ภาคฯโยธา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงาน ในกิจกรรม Project Day 2019

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงาน ในกิจกรรม Project Day 2019 ในกลุ่มคลัสเตอร์ เคมี โยธา และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

อันดับที่ 3 : CVE005

ชื่อผลงาน : Development of Tilt Table for Bidirectional Interface Shear Strength Test

สมาชิกทีม

  1. นายกังวาน กานดาวรวงศ์
  2. นายยศพล เปมานุกรรักษ์
  3. นางสาวธนวรรณ แจ้งกระจ่าง

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ