มจธ. พร้อมสนับสนุนการลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมสนับสนุนการลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการ
สำหรับกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาชาวไทย ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ระยะเวลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

– สำหรับนักศึกษาที่มีค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต ไม่เกิน 50,000 บาท ลด 50%

– สำหรับนักศึกษาที่มีค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต เกิน 50,001 บาท จะเป็นการลดแบบขั้นบันได โดยกำหนดเป็น 3 ขั้น ได้แก่
ขั้นที่ 1 ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลดค่าเล่าเรียน/ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 50
ขั้นที่ 2 ตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท ลดร้อยละ 30
ขั้นที่ 3 ตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป ลดร้อยละ 10

สำหรับนักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19
มจธ. ยังพร้อมพิจารณาให้การสนับสนุนเพิ่มเติม
– มีทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน สำหรับนักศึกษาที่เดือดร้อนทางการเงินรุนแรง COVID-19 Emergency Relief Bursary
– มีทุนการศึกษา Applied Learning เพื่อช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายพร้อมกับการนำความรู้ไปใช้งาน
– พร้อมสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านแพคเกจ Internet และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่ขาดแคลน
และอื่นๆ

มจธ. ห่วงใยและขอส่งกำลังใจให้กับนักศึกษาทุกคน และเราจะผ่านวิกฤตการณ์ไปได้ด้วยกัน

Categories: ทุนการศึกษา,ประกาศ