มอบทุน ITCE Platinum และ ทุน ITCE Outstanding Achievement 1/2561

เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  รศ.ดร.สุทัศน์  ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาในโครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ (ITCE) ที่ได้รับทุน ITCE Platinum และทุน ITCE Outstanding Achievement ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับมอบทุน ITCE Platinum แบบเต็มรูปแบบ จะได้รับทุนการศึกษาละ 53,500 บาท ส่วนทุน ITCE Platinum แบบบางส่วนจะได้รับ ทุนการศึกษาทุนละ 26,750 บาท และทุน ITCE Outstanding Achievement ทุนการศึกษาละ 5,000 บาท ซึ่งในการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ มีคณาจารย์มาร่วมแสดงความยินดีและให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 4

Categories: ทุนการศึกษา