รศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์ วิศวกรรมโยธา : สร้างคนงานวิจัย by C-Prao

รศ. ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.
ครั้งนี้อาจารย์จะมีอะไรมาแนะนำ หรือมาฝากให้กับเพื่อนๆ นักวิจัยกันบ้าง เชิญรับฟังกันได้เลยครับ

Categories: ความสำเร็จ