รศ.ดร.วีรชาติ ตั้ งจิรภัทร อาจารย์ประจำภาควิชา วศ.โยธา เข้าประชุมร่วมมือและสร้างเครือข่ายด้านวิจัยระดับนานาชาติ  ณ Univesiti Sains Malaysia

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม 2567 รศ.ดร.วีรชาติ ตั้ งจิรภัทร รองผู้อำนวยการโครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. เดินทางไปเจราจาความร่วมมือ หาแนวทางในการสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายด้านวิจัยระดับนานาชาติ  ณ Univesiti Sains ประเทศมาเลเซีย ในการนี้ได้เข้าพบ Associate Professor Ir. Dr. Cheah Chee Ban เพื่อพูดคุยและหารือความมือด้านวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมวัสดุคอนกรีต และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยที่ School of Housing, Building and Planning

Categories: ข่าวสาร