รับสมัครทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ ประเภท Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา) ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564

ช่องทางส่งเอกสารมายังภาควิชาฯ

หมายเหตุ : ขอให้นักศึกษาทำการส่งเอกสารมายังที่ภาควิชาฯก่อน เพื่อให้คณะกรรมตรวจสอบและคัดเลือกก่อน
รับสมัคร 6-15 พฤษภาคม 2565
คัดเลือก 17-18 พฤษภาคม 2565
ประกาศรายชื่อ+เข้าไปกรอกระบบ New Acis 19-20 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลจากงานทุนการศึกษา มจธ.

Categories: ทุนการศึกษา,ประกาศ