รับสมัครทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 “นักศึกษาเก่าวิศวกรรมโยธา” เพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวนทุนละ 20,000 บาท รวม 15 ทุน

ประกาศภาควิชาวิศวกรรมโยธา **เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ** ประจำปีการศึกษา 2566
*************************************
ด้วยภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษากับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก “นักศึกษาเก่าวิศวกรรมโยธา” เพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวนทุนละ 20,000 บาท รวม 15 ทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

Categories: ประกาศ