รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างเหมา สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างเหมา

สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี)

 

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครต้องส่งไฟล์สแกนใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครมาที่อีเมล: putsadee.rac@kmutt.ac.th  และสำเนาถึง: ceadmin@mail.kmutt.ac.th

โดยระบุหัวข้อเรื่อง “สมัครงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป”

 

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ภาควิชาฯ จะแจ้งผลและติดต่อกลับเพื่อเรียกสอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลภายในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-470-9135

 

รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร

Categories: ประกาศ