รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้าง สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ด้วย โครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้าง สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี)
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ผู้สมัครสามารถส่งประวัติย่อพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณามาที่
e-mail: putsadee.rac@kmutt.ac.th และสำเนาถึง: ceadmin@mail.kmutt.ac.th
โดยระบุหัวข้อเรื่อง “สมัครงานโครงการ CET”  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564
ข้อมูลเพิ่มเติม 089-6839900 และ 086-3758725 (คุณสุชาดา)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Categories: ประกาศ