รับสมัคร Active Recuitment ในรอบ โควต้า TCAS 2 ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัคร Active Recuitment ในรอบ โควต้า TCAS 2 ประจำปีการศึกษา 2564
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรนานาชาติ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Open now for the Active Recruitment of Quota Admission (TCAS 2)
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering
King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
International Programs Academic Year 2021
ระยะเวลารับสมัคร: บัดนี้ – 15 มีนาคม 2564
APPLICATION PERIOD: Now – 15th March 2021
เรียกสอบสัมภาษณ์: ภายใน 22 – 26 มีนาคม 2564
INTERVIEW PERIOD: 22nd – 26th March 2021
*Interview and/or Basic Skills examination in order to evaluate the Professional Aptitude and Talent

Categories: ประกาศ