รายการ ที่นี้...มีช่าง EP.2 ตอนผนังและรอยร้าว - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายการ ที่นี้…มีช่าง EP.2 ตอนผนังและรอยร้าว

รายการ ที่นี้…มีช่าง EP.2 ตอนผนังและรอยร้าว
เป็นรายการที่ร่วมทำกับมูลนิธิ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Categories: งานศิษย์เก่า,เทคนิคด้านวิศวกรรมโยธา