รายการ ที่นี้…มีช่าง EP.2 ตอนผนังและรอยร้าว

รายการ ที่นี้…มีช่าง EP.2 ตอนผนังและรอยร้าว
เป็นรายการที่ร่วมทำกับมูลนิธิ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Categories: งานศิษย์เก่า,เทคนิคด้านวิศวกรรมโยธา