ลงทะเบียน ยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับเรียนออนไลน์ KMUTT Laptop Loans for Undergraduate Students

📣💻ลงทะเบียน ยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับเรียนออนไลน์
📌เปิดให้นักศึกษา ลงทะเบียน
วันพฤหัสบดี 19 ส.ค. 64 เวลา 18.00 น. ถึง วันจันทร์ 23 ส.ค. 64 เวลา 12.00 น.
🥰นักศึกษา​ต้องอ่านประกาศและยอมรับเงื่อนไขก่อนการลงทะเบียน​🤩
🖱การลงทะเบียน ให้ login ผ่าน @kmutt.ac.th​
📣ประกาศผล ผู้มีสิทธิ์ยืมเครื่อง
วันพุธ 25 ส.ค. 64
📨นักศึกษาที่อยู่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
รับเครื่อง วันศุกร์ 27 ส.ค. 64 ณ มจธ. บางมด
เวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผล
📦นักศึกษาอยู่ ตจว. จะทยอยส่งให้
ตั้งแต่ วันเสาร์ 28 ส.ค. 64 เป็นต้นไป
✅ โน้ตบุ๊กมีจำกัด
*ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้สมควรได้ยืม โดยยึดหลักจากการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน ไม่มีอุปกรณ์สำหรับเรียนออนไลน์ ไม่เคยได้รับจัดสรรอุปกรณ์ เช่น โน้ตบุ๊ก PC หรือ iPad จากคณะ/หน่วยงานอื่น ๆ
————————————————————————————————————————————————————–
📣💻 KMUTT Laptop Loans for Undergraduate Students
📌 The registration opens from Thursday, August 19, 2021 at 18.00 hrs. to Monday, August 23, 2021 at 12.00 hrs.
🖱 Students must register with their university’s email “@kmutt.ac.th.”.
Registration Links: https://bit.ly/kmuttnotebook
📣 The list of eligible students will be announced on Wednesday, August 25, 2021.
📨 Students living in Bangkok Metropolitan Region can pick up the laptop at the University (KMUTT Bangmod Campus) on Friday, August 27, 2021. Time and place will be announced on the announcement date.
📦 For students living in the upcountry, the University will send the registered laptop by carrier service; the delivery will start from Saturday, August 28, 2021 onward.
✅ Limited quantity available.
* This service is available only for students currently residing in Thailand.
* Eligibility: The University reserves the right to select students who are eligible to borrow laptop based on these following conditions: urgently need financial support due to shortage of funds, do not have equipment for online learning, and never receive any assistances such as equipment for online learning (laptop, iPad, PC) from other faculty/organization.

Categories: ประกาศ