วศ.โยธาจัดงานแนะแนว การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ทางภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้จัดงานเแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและการชี้แจงทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ แต่ละสาขาวิชา ให้คำแนะนำและความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา ว่ามีเนื้อหาวิชาที่น่าสนใจในการเรียนอย่างไร และเรื่องทุนต่างๆที่ภาควิชาฯและมหาวิทยาลัยลจะมีให้ โดยมีผู้เข้าฟังการบรรยายเป็นนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 45 คน กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 2 ห้อง C04-202โดยมีบรรยายกาศเป็นแบบกันเอง

Categories: กิจกรรมภาควิชา,ข่าวสาร