วศ.โยธามอบของขวัญ ของเล่นแก่ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก มจธ.

เมื่อวันพฤหัสที่ 10 มกราคม 2562 ที่ผ่านมาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. เข้ามอบของขวัญ ของเล่น และขนม ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มจธ. เนื่องในงานวันเด็กประจำปี 2562 พร้อมกันนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯและเล่นกับเด็กๆภายในศูนย์ โดยมีบรรยากาศอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง

Categories: ข่าวสาร