วศ.โยธา จัดปฐมนิเทศออนไลน์นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้จัดการปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมี รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกิจกรรมของภาควิชาฯ พร้อมกันนี้ยังมีการให้คำแนะนำจากคณาจารย์ รวมไปถึงคำแนะนำจากรุ่นพี่ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 160 คน

Categories: กิจกรรมภาควิชา,ข่าวสาร