[วิศวะทัศนะ] มาดูกันครับว่าการสร้าง model จากการเก็บข้อมูด้วย laser ทำกันอย่างไร - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี