ศิษย์เก่ารุ่น 30 (CE30) เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้แก่ภาควิชาฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 ศิษย์เก่าโยธารุ่น30 (CE30) นำโดย ดร.ธงชัย โพธิ์ทอง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คุณวิชัย ประมวญสมบัติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคาร 33 จำกัด และเพื่อนศิษย์เก่ารุ่น30 เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้แก่ภาควิชาฯ ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้น4 อาคารวิศววัฒนะ

Categories: ข่าวสาร,งานศิษย์เก่า