ศิษย์เก่าโยธา(CE42) มอบเงิน 200,000 บาท ให้ภาควิชาฯ - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศิษย์เก่าโยธา(CE42) มอบเงิน 200,000 บาท ให้ภาควิชาฯ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอขอบคุณ คุณพิศาล อริยเดชวณิช (CE42) ที่มอบเงินบริจาคให้ภาควิชาฯเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของภาควิชาฯ เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

 

Categories: ข่าวสาร