ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ : สร้างคนงานวิจัย by C-Prao

ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จะมาพูดในหัวข้อ “งานวิจัยสำคัญกับอาจารย์อย่างไร ” จะมีความน่าสนใจ มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคนที่สนใจทำวิจัยขนาดไหน ไปรับฟังกันได้เลยครับ : )

Categories: ความสำเร็จ,งานศิษย์เก่า