สัมมนาและกิจกรรมต้อนรับ นศ.ใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาโครงการปกติ ประจำปี 2563

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   ได้จัดโครงการสัมมนาและกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัฑิตศึกษาโครงการปกติ เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละสาขาวิชา โดยมีเป้าหมายแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า  คณาจารย์ที่ปรึกษารวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่  และรุ่นน้อง  ซึ่งโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563  ณ โรงแรมเดอะลอฟท์ ซีไซด์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Categories: กิจกรรมภาควิชา,ข่าวสาร