สำนักงานทะเบียนนักศึกษาจึงขอแจ้งยกเลิกการับคำร้องลงทะเบียนผ่านทาง Google Form

ประชาสัมพันธ์ ตามแนวนโยบายที่นักศึกษาจะไม่ได้สมัครบริการของ Google แล้ว
สำนักงานทะเบียนนักศึกษาจึงขอแจ้งยกเลิกการับคำร้องลงทะเบียนผ่านทาง Google Form

⬇⬇⬇ ส่งคำร้องที่นี่ได้ ⬇⬇⬇
ขอแจ้งยกเลิกการรับคำร้องผ่านทาง Google Form เดิม
นักศึกษาที่เคยส่งคำร้องมาแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องซ้ำอีกครั้ง
** ย้ำว่าไม่ต้องส่งใหม่ ** เจ้าหน้าที่จะดำเนินการนำเข้าข้อมูลจาก Google Form เดิมทั้งหมด และให้บริการนักศึกษาตามลำดับก่อนหลัง
(Link ส่งคำร้องเดิม https://forms.gle/dj4ew5WCVcC5868C6 ยกเลิกการใช้งาน)

Categories: ประกาศ