หลักฐานการตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียนภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ให้นักศึกษาทุกท่านที่มีการเรียนการสอนหรือจำเป็นต้องเข้ามาปฎิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย ขอให้ตรวจชุดตรวจ ATK จากที่พักให้เรียบร้อย แล้วทำการอัพโหลดหลักฐานการตรวจ ผ่านฟอร์มนี้ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ก่อนวันเข้ามาเรียน 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ลิงก์สำหรับส่งหลักฐานการตรวจ ATK

Categories: ประกาศ