อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จาก Institut de Technologie du Cambodge เข้าเยี่ยมชมภาควิชาฯ

เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จาก Institut de Technologie du Cambodge เข้าหารือความร่วมมือระหว่างITC-KMUTT เรื่องงานวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา และเยี่ยมชมภาควิชาฯ โดยมี ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวต้อนรับ และคณาจารย์ของภาควิชาฯ ณ ห้องประชุม CIA ชั้น3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

 

 

Categories: ข่าวสาร