อาจารย์โยธาได้รับทุนวิจัย Fulbright เพื่อไปวิจัย ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานร่วมกับ Ms. Gwendolyn Cardno อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยในงานมอบหนังสือแสดงความยินดีและเข็มมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกา แก่ผู้รับทุน Fulbright ประจำปี 2566 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ก่อนที่ผู้รับทุนชาวไทยจากทั่วประเทศจะเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาในหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งในปี พ.ศ. 2566 นี้ รศ. ดร.อำพล การุณสุนทวงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. เป็น 1 ในผู้ที่ได้รับทุนนี้ เพื่อไปปฏิบัติการวิจัยด้าน Factors Influencing Public Intention to Use Shared Mobility Services in Bangkok, Thailand ณ Center for Transportation Research, The University of Texas at Austin ประเทศ สหรัฐอเมริกา จำนวน 6 เดือน

 

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ