อาจารย์ ม.ชื่อดังย่านบางมด ได้รางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ปี 2563 จาก ควอท.

ต้นแบบที่ควรค่าแก่การเชิดชูเกียรติ อีกหนึ่งผลงานของความสำเร็จ จากความพยายาม ผลักดันคุณภาพด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ กับอีกหนึ่งกลไกลที่คอยขับเคลื่อนให้กับภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย มอบรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2563 ให้กับ ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา และรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสอ้าน  สำนักงานปลัดกระทรวง อุดมศึกษาฯ กรุงเทพมหานคร

และสิ่งนี้เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ ความตั้งใจของคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่จะพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา ด้วยนวัตกรรมต่างๆ จนผลงานการสอนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

#cekmutt #อาจารย์ม.ชื่อดังย่านบางมด

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ