อีกหนึ่งความสำเร็จและเป็นเมล็ดต้นกล้าของภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. ผศ.ดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ

🌟 KU Research Star 🌟
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แก่ อาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ได้รับ “รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด (KU Research Star) ”
ในงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 วันที่ 28 ตุลาคม 2565 🎉🎉🎉

⭐️ผศ.ดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : วิทยาศาสตร์กายภาพ

อีกหนึ่งความสำเร็จและเป็นเมล็ดต้นกล้าของภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.

Categories: ความสำเร็จ,งานศิษย์เก่า