เจ้าหน้าที่การศึกษาเขต 6 ชวาตะวันตก ประเทศอินโดนีเซียเยี่ยมชมการเรียนการสอน ภาคฯ วศ.โยธา - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เจ้าหน้าที่การศึกษาเขต 6 ชวาตะวันตก ประเทศอินโดนีเซียเยี่ยมชมการเรียนการสอน ภาคฯ วศ.โยธา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566  นำโดย Mrs. Endang Susilastuti ผู้อำนวยการการศึกษาเขต 6 ชวาตะวันตก ประเทศอินโดนีเซียและเจ้าหน้าที่ จำนวน 55 คน  เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฯและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ระหว่างเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ  รศ.ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ด้านยุทธศาสตร์พันธมิตรวิจัย ได้มาต้อนรับ เเละพาชม บรรยากาศการเรียนในวิชา CVE 223 (Surveying Practices) โดยมีผู้สอน ดร. ธงชัย โพธิ์ทอง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมสำรวจ พบปะพูดคุยและอธิบายข้อมูลในการเรียนการสอนครั้งนี้ พร้อมกันนี้ได้ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก ณ บริเวณ อาคารวิศวะวัฒนะ

Categories: ข่าวสาร