เชิญฟังเสวนาวิชาการ นักศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมโยธาควรเรียน เกี่ยวกับ earthquake มากน้อยแค่ไหน - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี