เชิญเข้าทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อ “Novel flooding simulation approaches for coastal lowlands by applying machine learning technology and geomorphological features” ในวันพุธที่ 31 พค 2566 ในเวลา 13.30-15.30 น. ที่ห้อง CB2406

สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. เรียนเชิญเข้าทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อ “Novel flooding simulation approaches for coastal lowlands by applying machine learning technology and geomorphological features” โดยAssistant Professor Dr. Pin-Chun Huang National Taiwan Ocean University, Taiwan. ในวันพุธที่ 31 พค 2566 ในเวลา 13.30-15.30 น. ที่ห้อง CB2406 อาคารเรียนรวม2 (CB2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Categories: ประกาศ