แบบประสงค์สมัครทุนจ้างงานทุนผู้ช่วยสอน(TA) ทุนผู้ช่วยวิจัย(RA) COVID-19 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์(ระยะที่ 3)

แบบประสงค์สมัครทุนจ้างงาน ทุนผู้ช่วยสอน (TA) ทุนผู้ช่วยวิจัย (RA) COVID-19 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ระยะที่ 3)
จากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ได้มีการกำหนดมาตรการต่าง ๆ
เพื่อควบคุมการระบาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาคธุรกิจอย่างรุนแรง รวมทั้งส่งผลกระทบต่อนักศึกษาปัจจุบัน
ที่ครอบครัวได้รับผลกระทบต่อรายได้

คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการทุนช่วยเหลือการศึกษา COVID-19 ต่อในระยะที่ 3 ในลักษณะทุนจ้างงาน ทุนผู้ช่วยสอน (TA) และทุนผู้ช่วยวิจัย (RA) มีรายละเอียดการสนับสนุนทุนการศึกษา ตามประกาศ ฯ

https://drive.google.com/file/d/1QeiuSDvoBsgZ815ANfBF-AYfJN8xJC6p/view?usp=sharing
ระบบจะบันทึกชื่อและรูปภาพที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์และส่งแบบฟอร์มนี้

Categories: ทุนการศึกษา,ประกาศ