แบ่งปันประสบการณ์งานก่อสร้างจาก 4 Generation, แนวทางการเรียนต่อต่างประเทศ และการทำงานในต่างประเทศ”

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้รับเกียรติจาก คุณจิระศักดิ์ ประจักษ์วินัยบดี กรรมการและอนุกรรมการโครงการวิศวกรอาสา มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คุณศุภเกียรติ บุญมา บริษัท ธิสเซ่นครุปป์ อินดัสเตรียล โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด คุณอินทนนท์ บุญวงศ์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด และ คุณจตุพร พูลเกิด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์งานก่อสร้าง จาก 4 Generation แนวทางการเรียนต่อต่างประเทศ และการทำงานในต่างประเทศ ให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ณ ห้อง C04-202ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์

Categories: กิจกรรมภาควิชา