โครงการพัฒนาข้อมูลดิจิทัล 3 มิติ เพื่อการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานและการรักษามรดกทางวัฒนธรรม

อิฐทุกก้อนของโบราณสถาน ล้วนมีคุณสมบัติไม่เหมือนกับวัสดุที่เราคุ้นเคยในปัจจุบัน นอกจากการบูรณะซ่อมแซมให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ยังต้องแม่นยำตามหลักศิลปศาสตร์และประวัติศาสตร์ด้วย นี่จึงเป็นภารกิจสำคัญที่เราควรมี “ฐานข้อมูลดิจิทัล” ที่รวบรวมโครงสร้างโบราณสถานไทย เพื่อการอนุรักษ์และต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมใหม่จากมรดกของเรา ยิ่งศึกษาเรื่องโบราณมากแค่ไหน เราต้องยิ่งไฮเทคมากขึ้นเท่านั้น

โครงการพัฒนาข้อมูลดิจิทัล 3 มิติ เพื่อการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานและการรักษามรดกทางวัฒนธรรม รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ รศ.ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ